Skip to content

接Freelance job時 從這5點察覺及避開麻煩客戶

Written by

Ryan

接freelance時除了談判技巧爭取合理待遇、避免走數等等狀況以外,其實還有一件freelancer最怕遇到的事情:西客。如何可以知道自己面對的是否麻煩客戶?這裡有幾點大家需要留意一下:

1、溝通少,回覆慢

溝通係協作及完成一項工作最重要的橋樑,所以在開始投入生產之前必須要溝通足夠,知道客戶要求,自己能否達成客戶期望。如果客戶跟你溝通時表達不清楚但卻又不積極溝通,例如拒絕通電話,只用即時通訊軟件或者電郵,再加上回覆頻率低又愛理不理,已讀不回,甚至隔幾幾日才應一次機,那好明顯這份工作是會被故意拖長或者爛尾的先兆,對方沒有將工作放上心,這種job不接也罷,因為溝通也是有成本,時間失去了就賺不回來。

2、並無清晰目標、口頭禪:自由發揮

接job最重要知道該項工作要做什麼,有什麼目的。如果客戶完全沒有方向,都不知道自己想做什麼,無辦法描述自己的期望,甚至說「你自由發揮吧。」那就要小心,可能會不停要求「試」,「試」到2046都未必有結果,就算假如事前有談好試稿、修改次數,最後亦有機會因未能達成共識而不歡而散。

3、不肯預付訂金或在價錢上多番留難

之前我們都提過接job要收訂金,這是信賴的基礎及保證,如果客戶三催四請都不落訂,甚至壓價的話,都可以預想沒有第二次合作,因為一個好的客人是會以freelancer實際能提供的價值去衡量價錢,而不是劈頭就覺得這種工作就只能值這個價錢,所以就算接了這份job,應該都會要求多多,伏味濃郁,因為對他們來說,這並不是有價值的事。

4、外行扮內行、不理任何意見

如果在接job之前開會時,跟客戶商討細節時只有佢講,你沒有發表意見的空間,就要注意,這個客戶可能很「難搞」,甚至是外行人扮內行人。這樣的合作一來失了尊重,二來會影響自己口碑,因為成品很可能並不符合你自己本身的要求,如果未接就最好推掉,接了的話,就只能想想辦法如何在順其意思底下將你的成品做到最好吧。

5、感覺到參與決策人數過多、組織架構混亂

正如在較早提及過,「溝通也有成本,時間失去了就賺不回來」,所以作為freelancer,極力維持有效且快速的溝通也是重要的技能之一,而很多時候,如果在溝通往來的過程中,你發現你提出什麼意見或者問題,都需要「等一陣,我同上面傾傾」,但每次得到的答案和方向都不一樣時,很你就知道客戶一方的組織架構有點混亂,這情況跟第二點有點類似,都是會「試」到2046都未必有結果,所以你必須要盡快找出最後決策人是誰,務求可直接跟他溝通,或者減低其他人對事情的干擾。

雖然話「莫道你在選擇人,人亦能選擇你」,如果有時候冇得揀,job係要照做的。除了提醒接freelance的各位之外,也希望這篇文章可以幫到要找freelancer的客戶,避免一些地雷、陷阱,每次合作就能順利及愉快得多了!

Instagram

https://www.instagram.com/p/CAhJJjqpGpX/

如果你都係Creator/Freelancer或者對創作有興趣,都歡迎入Group一齊交流下!

有興趣可以睇埋這個系列嘅其他文章:

你可能也喜歡  搵freelance接job可以點做?第1份job到底點得嚟?

最後更新日期: 2020-12-16

Previous article

【Swing在1984的大大公司化身成Ironman談過一場侯斯頓之戀】 / 清君

Next article

Freelance新手基本藍圖5部曲

Join the discussion

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *